Философия

picture

Корпоративна философия

Начинът на мислене, споделен от всички в Kia

Философия на управлението

Изграждане на ново бъдеще и oсъществяване на мечтите на човечеството чрез творческо мислене и директно справяне с предизвикателствата

 • picture

  Неограничено чувство за отговорност

 • picture

  Реализиране на възможностите

 • picture

  Уважение към човечеството

Философията за управление на бизнеса на една компания очертава причините и смисъла за нейното съществуване, изпълнявайки и ролята на документ с фундаментално значение и основно ръководство за оформяне на мисловните нагласи и поведението на служителите. Философията на управлението на Kia може да се обобщи в следните три ключови фрази - пълна отчетност, оползотворяване на потенциалните възможности и човечност във всичко. Тези ключови ценности са концентрирани в една-единствена формула - „ Изграждане на ново бъдеще и oсъществяване на мечтите на човечеството чрез творческо мислене и директно справяне с предизвикателствата”.

Визия

 • picture

  Заедно за по-добро бъдеще

  През 2011 година Hyundai Motor Group постави основите на своята нова корпоративна визия - „Уважение към хората и предприемане на мерки за управление на околната среда с цел максимално увеличаване на генерираната стойност и стремеж към балансиран и споделен растеж с всички заинтересовани страни“. Всички дъщерни дружества ще работят съвместно в изпълнение на тази визия за превръщенето на Hyundai Motor Group в първокласна глобална автомобилна група, предоставяща нови стойности на своите клиенти. С нарастване на генерираната стойност чрез обединяване на нашите експертни знания и опит, ние ще укрепим и устойчивото развитие на нашите бизнес партньори и социалните общности по места, давайки своя принос и за устойчивия прогрес на цялото човечество.

 • picture

  Спътник за цял живот – в автомобила и извън него

  В рамките на корпоративната визия на ниво група се съдържат и подробните определения на визията за всяка ключова област от бизнеса. Визията на автомобилния бизнес е „Осигуряване на ново, по-удобно и приятно жизнено пространство чрез създаване и предоставяне на превъзходна мобилност на основата на иновативни, ориентирани към хората, екологични технологии и цялостна гама от услуги. Kia ще предлага продукти и услуги, които отговарят на тази визия за превръщане на автомобила от обикновено транспортно средство ново жизнено пространство.”

Основни ценности

Сред основните ценности са правилата за поведение на служителите и организацията като цяло. Те отразяват и корпоративната култура, към която се стремим, както и ангажимента, който поемаме към себе си и нашите партньори и съграждани. Обединяваме се, споделяйки едни и същи ценности, които впоследствие прилагаме последователно в процеса на вземане на решения. Kia ще се стреми към справяне с предизвикателствата в атмосфера на взаимно сътрудничество и уважение, като същевременно изпълнява своите ангажименти и поощрява таланта и разнообразието за изграждане на отлична корпоративна култура.

Основни ценности