Новини

picture

Kia поема ангажимент да се превърне в ‘Доставчик на решения за устойчива мобилност’


Kia Corporation представи своята визия за превръщането на компанията в устойчив, отговорен и иновативен лидер в решенията за мобилност, обявявайки своя ангажимент за постигане на неутрален въглероден баланс до 2045г.

Визията на Kia да се превърне в ‘Доставчик на решения за устойчива мобилност’ отразява подхода на компанията към устойчивото развитие, което включва решения за мобилност за потребителите, общините и обществото в глобален мащаб.

Първата значима стъпка от плана е постигане на неутрален въглероден баланс в периода до 2045г., основаващ се на три ключови опорни точки – ‘Устойчива мобилност’, ‘Устойчива планета’ и ‘Устойчива енергия’.

Тези теми ще ръководят действията на Kia в усилията на компанията за намаляване на въглеродните емисии във всички области на дейността - от доставките, логистиката, производството и експлоатацията на превозните средства до изхвърлянето на отпадъците. В периода до 2045г. Kia планира да намали  нивата на въглеродните емисии на компанията с 97% в сравнение с тези през 2019г. Компанията ще постигне неутрален въглероден баланс чрез прилагане на допълнителни мерки за пълно компенсиране на оставащите въглеродни емисии. 

※  Неутрален въглероден баланс: съотношението между отделения в атмосферата CO2 и отстранения от атмосферата CO2.

‘За нас не става въпрос само за поставяне на цели и тяхното изпълнение. Става дума за създаване на ясна визия, която да вдъхнови други да се присъединят към нас в движението в полза на човечеството и опазването на околната среда’, заяви Хосунг Сонг, президент и главен изпълнителен директор на Kia. ‘В съответствие с нашата визия да се превърнем в доставчик на решения за устойчива мобилност, ние поемаме ангажимент за постигане на неутрален въглероден баланс до 2045г.’

Kia показа и концептуалния модел Concept EV9 преди официалното му представяне на изложението AutoMobility LA. Разработката на електромобил с акумулаторно захранване (BEV) също олицетворява ангажимента на Kia за постигане на неутрален въглероден баланс.

Пълна електрификация на основните пазари до 2040г.

Най-голямата част от въглеродните емисии в дейността на всеки голям автомобилен производител възниква при ежедневната употреба на автомобилите на пътя за задоволяване нуждата на клиентите от мобилност. Именно поради тази важна причина, основен приоритет за Kia е преходът от превозни средства с двигател с вътрешно горене (ДВГ) към изцяло екологична продуктова гама, която включва следващо поколение електромобили с акумулаторни батерии (BEV) и електромобили, захранвани с горивни клетки (FCEV). За тази цел, както и за постигане на нулеви въглеродни емисии в периода на експлоатация на автомобила, Kia ще ускори допълнително прилагането на своята средно- и дългосрочна стратегия Plan S.

Kia се стреми към пълна електрификация на своята автомобилна гама в Европа до 2035г., а от 2040г. гамата на Kia на основните пазари в глобален мащаб също ще включва само BEV и FCEV модели с цел постигане на нулеви емисии при ежедневното използване на превозните средства. Именно в този етап от експлоатационния живот на автомобила Kia ще направи огромна крачка в драстичното намаляване на най-големия източник на въглеродни емисии.

Kia работи и със своите доставчици за намаляване на въглеродните емисии в процеса на доставка на части и компоненти. В тази насока Kia цели създаването на система за мониторинг на въглеродните емисии на своите партньори до 2022г., след което и ще предостави решения на своите доставчици въз основа на получените резултати. Ключов елемент в този план е използването на ‘зелена стомана’, тъй като до този момент стоманодобивната индустрия е един от най-големите източници на въглеродни емисии в световен мащаб.

※ Зелена стомана: стомана, произведена в екологосъобразен процес с намалена употреба на изкопаеми горива.

 Защита на морските екосистеми и компенсиране на въглеродните емисии

Kia ще стартира проекта ‘Blue Carbon’ и ще поеме инициативата с активен принос за опазването на околната среда, вместо да се стреми към целта за неутрален въглероден баланс с просто намаляване на емисиите. Проектът ще се фокусира върху опазването и развитието на морските екосистеми, които са особено ефективни в усвояването на въглерода в атмосферата.

※ Син въглерод: въглеродът се абсорбира и съхранява в морските водорасли и крайбрежните зони, което води до ефективно намаляване на количеството въглерод в атмосферата. 

За да увеличи количествата син въглерод, Kia ще започне възстановяването и опазването на крайбрежните зони на Корея в сътрудничество с външни партньори. В състава на бреговата ивица на Корея влизат едни от най-обширните приливни крайбрежни площи в света, което я прави много важна за повишаване нивата на синия въглерод. 

В своя стремеж за изграждане на устойчиво бъдеще, Kia ще работи и с ‘The Ocean Cleanup’ - организация с нестопанска цел, която разработва и подготвя за мащабно приложение технологии за освобождаване на световните океани от пластмасовите отпадъци. За трайното и ефективно почистване на океаните от количествата отпадна пластмаса, които в момента се намират в океанските води, те трябва да бъдат отстранени, а новото замърсяване с пластмаса трябва да бъде прекратено с ефективни методи. За тази цел ‘The Ocean Cleanup’ е разработила своя „Interceptor“ („прехващач”), който да бъде разположен в реките по целия свят и да предотврати навлизането на пластмасови отпадъци в океаните. 

В бъдеще Kia ще работи съвместно с ‘The Ocean Cleanup’ за създаването на система за циркулация на ресурсите. Kia ще осигури материална подкрепа за изграждането на Interceptor устройствата и ще се погрижи за оползотворяването на събраните в процеса на почистване на реките пластмасови отпадъци, използвайки рециклираните материали в автомобилното производство. Kia планира да увеличи дела на използваната от компанията рециклирана пластмаса до 20% в периода до 2030г. 

Компанията планира и внедряването на процес за рециклиране на пластмасата в края на експлоатационния живот на превозните средства. Веднъж въведен в действие, процесът ще спомогне за значително увеличение на дела на вторичната употреба на суровини, добити от употребени акумулаторни батерии и пластмаса. В допълнение, от 2022г. Kia планира да стартира с външни партньори пилотни проекти на системи за енергосъхранение SLBESS (second-life battery energy storage systems), изградени от употребявани акумулаторни батерии.

Постигане на RE100 и нулеви емисии във всички обекти на компанията

В периода до 2045г. Kia ще се стреми към постигане на нулеви емисии във всички области на своята дейност – включително и във всички производствени обекти на компанията. RE100 на Climate Group е инициатива за преминаване към 100% възобновяеми източници в производството на електроенергия. 

Предвижда се до 2030г. цялата електроенергия в обектите на Kia извън Южна Корея да бъде произвеждана от възобновяеми енергийни източници, а в периода до 2040г. този преход ще бъде завършен и при всички обекти на Kia на територията на Южна Корея. В съответствие с ангажимента на Kia към инициативата RE100, производствените мощности на Kia в Словакия вече са трансформирали своята консумация към 100% зелена електроенергия.

За да спомогне за постигането на тази цел, Kia ще премине активно към производство на фотоволтаична електроенергия за своите обекти в Корея, САЩ, Китай и Индия.

Като част от своята средно- и дългосрочна стратегия Plan S, Kia планира да разшири и употребата на технологията с водородни горивни клетки за енергозахранването на своите бизнес и производствени обекти и да използва за целта зелен водород, при чието добиване не се отделя въглерод в атмосферата.

Kia ще продължи да усъвършенства своите технологии за добив на електроенергия с водородни горивни клетки и прогнозира, че само тази инициатива ще спомогне за намаляването на въглеродните емисии с по един процент всяка година. За да осъществи това намаление, Kia ще приложи иновативни решения като технологията за улавяне, използване и съхранение на въглерода от атмосферата CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage).

Също така, към 2030г. задвижването при всички фирмени превозни средства на Kia ще премине към BEV или FCEV.

Представяне на Kia Concept EV9

Kia показа и първите официални изображения на Concept EV9 като важен етап от ангажимента на компанията към решенията за устойчива мобилност. Футуристичният дизайн на концептуалния модел е вдъхновен от природата, а в създаването му са използвани рециклирани материали от океански отпадъци, които представляват сериозна заплаха за морската екосистема. 

Concept EV9 демонстриа посоката на следващия модел на Kia в гамата от изцяло електрически BEV модели на основата на конструктивната платформа E-GMP (Electric Global Modular Platform). Concept EV9 инкорпорира визията на Kia за SUV сегмента –бъдеща трансформация, която обединява прогресивен дизайн, съвременни технологии и усъвършенствано електрическо задвижване в един новаторски продукт.

Kia ще обяви официалната премиера на Concept EV9 на 17 ноември в рамките на автомобилното изложение AutoMobility LA, което ще се проведе в LA Convention Center, Лос Анджелис.

Kia Corporation (www.kia.com) е глобален мобилен бранд, чиято основна цел е създаването на устойчиви решения за мобилност за потребители, общности и общества по целия свят. Основана през 1944г. Kia предоставя решения за мобилност повече от 75г. С 52 000 служители по света, дистрибуторска мрежа в над 190 държави и производствени бази в 6 страни, днес компанията произвежда над 3 милиона автомобила годишно. Kia оглавява популяризирането на електрифицирани превозни средства и развива все по-широк набор от мобилни услуги, насърчавайки милиони хора по света да използват най-добрите начини за придвижване. Новият бранд слоган на Kia - ‘Movement that inspires’, олицетворява целта на компанията да вдъхновява потребителите чрез нови продукти и услуги, и всяко преживяване с марката.