Новини

picture

Киа България инвестира в зелена енергия


Превключването на бизнеса към слънчева енергия е работещо решение в контекста на изчерпващите се невъзобновяеми източници и заложените от ЕС цели за постигане на въглеродна неутралност в мобилността до 2050 година. В унисон със стремежа за опазване на околната среда, залагайки на енергията от възобновяеми източници, през месец март тази година Киа България завърши изграждането на фотоволтаична инсталация в автокомплекса на бул. ‘Цариградско шосе’ 144, която ще намали значително въздействието на вредни емисии.

Конструкцията включва 5 различни изложения на панелите, за да се осигури максимален и равномерен добив през целия ден, което съвпада с профила на консумация на автокомплекса. Специалното разположение на панелите осъществява ко-генерационен ефект, така че при зимни условия те се саморазмразяват и не се образува снежна покривка върху тях, а наличието на вертикално разположени панели гарантира работата на системата в периоди на снеговалежи и периоди на замръзване. По този начин добивът на инсталацията през зимата е с около 30% по-висок от стандартно изпълнена система с едно изложение на панелите. Дизайнът на системата осигурява и допълнително конвективно охлаждане на панелите през горещите летни дни.

Инсталацията е снабдена със система за управление и мониторинг през интернет, като консумацията, производството и излишъкът могат да се визуализират на смартфон, таблет или компютър. 

Фотоволтаичната инсталация разполага и със система за управление на излишъка, който ще се пренасочва към разположените на територията на автокомплекса зарядните станции за електромобили. Инсталираната в комплекса 150 кВ зарядна станция от мрежата на Kia Hypercharge може да използва на 100% полученото от соларните панели електричество и по този начин да гарантира изцяло въглеродно неутрален процес при мобилността - производство и ползване на енергията! Годишното производство на инсталацията може да осигури пробег от 1 000 000 км на стандартен електромобил. Изчислено като спестени въглеродни емисии, това е еквивалентно на 0,53 кг/квт.ч = 60 т./год. или засаждането на 25*60 нови дървета.

Въвеждането в експлоатация на инсталацията, заедно със зарядните станции налични в автокомплекса, е в синхрон с все по широката гама електромобили, които Киа предлага на пазара. Така Киа България се превръща в една от водещите компании в прехода към използване на възобновяема енергия за зареждане на електромобили в отговор на все по-нарастващата нужда от възобновяема енергия и начина за нейното съхранение.

# # #

Фирмата изпълнител: „Грийн Фючър“ ООД е с опит в разработката на 3Д модели за водещи в света автомобилни производители. В процеса на сканиране е използвана и патентованата от тях система за автоматична регистрация на 3Д облаци от точки в реално време.